โอกาสทางธุรกิจ

1 ความคิดเห็น:

 1. ***ปัจจุบันบริษัทได้มีการโยกย้ายปรับผังโครงสร้างองค์กรทั้งระบบใหม่
  ล้างโครงสร้างเดิมทิ้งทั้งหมด***
  จึงเรียนแจ้งมาให้เพื่อนๆในธุรกิจเครือข่ายสีขาวทราบ
  การวิเคราะห์และพิจารณาว่าบริษัทเป็นอย่างไรเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล

  ความไม่ซื่อสัตย์ของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น

  ตอบลบ