Triple Worlds

About Triple Worlds 

“ยกระดับวิชาชีพเครือข่าย ให้เป็นที่ยอมรับและสร้างให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน” 

เจตนารมย์ของ Triple Worlds เริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆว่า เราจะทำให้อาชีพขายตรง กลายเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับได้อย่างไร

หากเราทำให้ขายตรงเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีจรรยาบรรณ และจริยธรรม เป็นมาตรฐานอาชีพสังคมยอมรับ จะเกิดอะไรขึ้น

1. กลุ่มคนที่ศรัทธาในความสวยงามของอุตสาหกรรมเครือข่าย ที่ทำงานด้วยการรับฟัง ตรึกตรอง ค้นคว้า จนก่อเกิดความเข้าใจ และชำนาญในธุรกิจ ที่ตั้งใจจะดำเนินไปภายใต้ระเบียบที่เคร่งครัด ด้วยความประณีต สุขุม และสร้างสรรค์

2. สร้างแผนปันผลที่จ่ายเป็นธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์ เน้นให้ผู้เริ่มต้นประสบความสำเร็จได้โดยง่าย และรวดเร็ว อีกทั้งส่งเสริมคนที่มีความสามารถให้ประสบความสำเร็จในระดับสูงอย่างมั่นคงในระยะยาว 

3. นำเสนอแบรนด์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม โดยคำนึง ถึง คุณภาพตั้งแต่ วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามล้ำสมัย เพื่อมอบความคุ้มค่าและพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

4. เพราะคนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงสร้างบรรยากาศ และหลักสูตรการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ปฎิบัติได้จริง สู่ความสำเร็จที่สามารถส่งต่อได้

5. เรา "คิดต่างไ และต้องการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างวิชาชีพขายตรงให้สังคมไทยยอมรับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ***ปัจจุบันบริษัทได้มีการโยกย้ายปรับผังโครงสร้างองค์กรทั้งระบบใหม่
    ล้างโครงสร้างเดิมทิ้งทั้งหมด***
    จึงเรียนแจ้งมาให้เพื่อนๆในธุรกิจเครือข่ายสีขาวทราบ
    การวิเคราะห์และพิจารณาว่าบริษัทเป็นอย่างไรเป็นสิทธิของแต่ละบุคคล

    ตอบลบ