วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

Triple Worlds ธุรกิจเครือข่ายสีขาวเริ่มต้นชูจุดเด่น ยกระดับวิชาชีพธุรกิจเครือข่ายขายตรง

Triple Worlds ธุรกิจเครือข่ายสีขาว น้องใหม่ กับเจตนารมย์อันแรงกล้า กล้าประกาศยกระดับวิชาชีพขายตรง 


ไม่มีใครที่จะทำให้วิชาชีพขายตรงเป็นที่ยอมรับได้ นอกจากกลุ่มคนขายตรงที่นับถือในวิชาชีพของตนเองออกมาร่วมกันสร้างมาตรฐานวิชาชีพที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับจากสังคม และต้องเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้เพื่อรณรงค์สร้างแบบอบ่างที่ดีให้กับคนขายตรงรุ่นใหม่ ในเส้นทางวิชาชีพที่ยืนยาว มีอนาคต ต่อไปข้างหน้า และนั่นเป็นสิ่งที่ Triple ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ในพันธกิจที่จะทำให้ทุกๆคน ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนจริงจังระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น