วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

ภารกิจที่สำคัญของ Triple Worlds ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ของ ระบบขายตรงในประเทศไทย

          อีกก้าวหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ของ ระบบขายตรงในประเทศไทย นั่นคือ การที่เราศึกษาโครงสร้างระบบการเงินในระบบขายตรง ที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมการปั่นคน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสู่ระบบการจ่ายปันผลที่มีประสิทธิภาพกับการทำงาน นำไปสู่การออกแบบแผนที่สนับสนุนคนทำงาน ให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับงานที่ทุ่มเททำลงไป จนกลายเป็น “สร้างแผนปันผลที่จ่ายเป็นธรรมที่สุดในประวัติศาสตร์ เพื่อรองรับให้ผู้เริ่มต้นจริงจังในวิชาชีพสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างราบรื่น สมกับความทุ่มเททำงาน และการออกแบบให้ได้รับผลตอบแทนรวดเร็ว จากงานที่ตนเองตั้งใจทำ ส่งเสริมคนที่มีความสามารถให้ประสบความสำเร็จในระดับสูงอย่างมั่นคงในระยะยาว”

          แผนการจ่ายผลตอบแทนของ ทริปเปิลเวิร์ลส ถือเป็นเส้นทางแบบใหม่ของวิชาชีพ ที่เน้นความสำเร็จที่สังคมยอมรับ ทำให้เป็นวิชาชีพระยะยาวที่ความมั่นคงสูง จ่ายผลตอบแทนอย่างยุติธรรม เป็นความภาคภูมิใจ ที่เรามอบให้สมาชิกทุกท่าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหุ้นทางธุรกิจกับทริปเปิลเวิร์ลส เพื่อให้ทุกท่านประสบความสำเร็จอย่างง่ายขึ้นและสามารถสร้างความสุขและความมั่นคงของชีวิตในระยะยาว อีกทั้งมีความยุติธรรม และเอื้อต่อการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน มีอนาคต โดยออกแบบมาบนแนวคิดที่เข้าใจคนทำธุรกิจอย่างแท้จริง และเชื่อว่าการออกแบบที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยกลยุทธที่จะทำให้สมาชิกทุกท่านประสบความสำเร็จอย่าง ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และแน่นอนมากขึ้น ภาพรวมของแผนการตลาด Worlds Revolution

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น